صفحه اصلی توصیه هایی برای مصرف کنندگان دستور العمل هنگام شارژ باطری

دستور العمل هنگام شارژ باطری

دستور العمل هنگام شارژ باطری

دستور العمل هنگام شارژ باطری

  • گاز هیدروژن ، که ممکن است در اثر احتراق منفجر گردد ، در زمان شارژ باطری تولید می شود . این گاز مدتی در درون سل ها بعد از اینکه عمل شارژ متوقف شد باقی می ماند . سیگار نکشید ، از آتش باز استفاده نکنید ، جرقه یا قوس الکتریکی در مجاورت باطری ایجاد نکنید .

اگر باطری در فضای بسته است ، از وجود تهویه خوب مخصوصاً در زمان شارژ اطمینان حاصل کنید ترجیحاً سیستم خروج هوا با ظرفیت مناسب داشته باشد تا گاز های خروجی را در هنگام شارژ بیرون کنید .

  • از شارژ اضافی خودداری کنید .
  • شارژر باید قبل از اینکه باطری را به آن وصل کنید خاموش باشد .

re waiting for the receipt of money from you

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667