صفحه اصلی توصیه هایی برای مصرف کنندگان نگهداری سیستم پرکن آب باطری

نگهداری سیستم پرکن آب باطری

نگهداری سیستم پرکن آب باطری

نگهداری سیستم پرکن آب باطری

  • نگهداری آب باطری لیفتراک

  • مرحله اول – کلیه درپوش های سل های باطری لیفتراک را در بیاورید .
  • مرحله دوم – سل های درپوش آب باطری لیفتراک را کاملاً با آب صابون بشوئید .
  • مرحله سوم – سپس انها را با آب مقطر بشوئید .
  • مرحله چهارم – تکان دهید تا خشک شوند و حرکت شناور را بطور فیزیکی بازرسی کنید .

مرحله پنجم – در خلال این فرایند ، سطح الکترولیت را چک کنید اگر نیاز بود آب بریزید تا زمانیکه درپوش نشان دهد که سطح آب کامل شده .

 

re waiting for the receipt of money from you

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667