صفحه اصلی اخبار نمایشگاه نمایشگاه صنعت تبریز

نمایشگاه صنعت تبریز

نمایشگاه صنعت تبریز

نمایشگاه صنعت تبریز

15 شهریور 1394

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667