صفحه اصلی اخبار نمایشگاه دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

شرکت فراز بالابر آکام (فابکو) دارای نمایندگی انحصاری فام ایتالیا در ایران می باشد.

نشانی :

تهران، میدان جمهوری،بزرگراه نواب،برج ادرای سهیل ،واحد310

تلفن : 66832626-021