صفحه اصلی چشم انداز

چشم انداز

چشم انداز

žبا نام خداوندی که در همین نزدیکیهاست

ايجاد سازمانی مبتني بر فطرت انساني با موقعيت رهبري صنعت لیفتراک در كشور با كيفيت وكلاس جهاني در راستاي تحقق سودآوري بلندمدت در فعاليت‌هاي صنعتي، تجاري و خدماتي

-ž رهبري بازار كشور در بخش  لیفتراک برقی و تجهیزات انباری و باطری لیفتراک برقی از طريق« رقابت » و كسب « رضايت مشتري »

- تولید باطری تراکشن با حضور مشارکت خارجی

- تبدیل شدن به برند برتر در حوزه داخلی و نگاهی به عرصه بین المللی، در بازار ارائه و فروش خدمات مهندسی صنعتی ، با تا کید ویژه بر کسب اعتماد مشتریان از طریق سرآمدی سازمانی بر مبنای مدیریت دانش

 

 

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667