چرخ جلو (Fork)

چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه استاکر (TOYOTA)، با ابعاد 20*97*95*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
              ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه پالت تراک (TOYOTA)، با ابعاد 12*85*80*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
            ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه پالت تراک LINDE، با ابعاد 12*85*80*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
                ...
چرخ جلو (FORK)  مناسب برای دستگاه استاکر LINDE. با ابعاد 115*110*85 می باشد. جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
                  "شرکت ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه ریچ تراک مدل RRE140 با قابلیت بالابری 1400KG و ابعاد  80*106*300 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
  ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه پالت تراک LINDE، با ابعاد 12*90*85*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
            ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه ریچتراک مدل T20AP  با قابلیت بالابری 1600KG و ابعاد  40*100*285 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
  ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه استاکر مدل SWE140 با قابلیت بالابری 1400KG و ابعاد  25*110*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
      ...
چرخ جلو (FORK) مناسب برای دستگاه استاکر مدل SWE140 با قابلیت بالابری 1400KG و ابعاد  97*95*85 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
          ...

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667