صفحه اصلی نمایندگان جناب آقای حمید قلی زاده-آذر لیفتراک

نمایندگان

جناب آقای حمید قلی زاده-آذر لیفتراک

استان: تبریز
نشانی: تبریز- بعد از پل تراکتور سازی و پتروشیمی - ۲۰۰ متر بعد از پتروشیمی بر جاده اصلی تبریز - مراغه

تلفن: 041-34219172

پست الکترونیکی:

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667