کسب مقام اول جهانی فروش لیفتراک به شرکت تویوتا

کسب مقام اول جهانی فروش لیفتراک به شرکت تویوتا

کسب مقام اول جهانی فروش لیفتراک به شرکت تویوتا

شرکت تویوتا مقام نخست در تولید و فروش لیفتراک  در سال 2017 نصیب خود نموده است .

نشانی :

تهران_بزرگراه لشگری_کیلومتر 13_بعد از نمایندگی بهمن موتور_خیابان امید_بن بست دوم شرقی_پلاک 2

تلفن : 021-37495000