صفحه اصلی اخبار نمایشگاه دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

دریافت نماینگی انحصاری باطری فام ایتالیا در ایران

شرکت لیفتراک فراز بالابر آکام (فابکو) دارای نمایندگی انحصاری فام ایتالیا در ایران می باشد.

نشانی :

تهران-چیتگرشمالی- بلوار کوهک-مجتمع تجاری اداری طوبی ، بلوک A طبقه 14 واحد 1143

تلفن : 44769679 - 44769515 - 44769584 - 44769667