نگهداری سیستم پرکن آب باطری

نگهداری سیستم پرکن آب باطری

نگهداری سیستم پرکن آب باطری

  • نگهداری آب باطری لیفتراک

مرحله اول – کلیه درپوش های سل های باطری لیفتراک را در بیاورید .

مرحله دوم – سل های درپوش آب باطری لیفتراک را کاملاً با آب صابون بشوئید .

مرحله سوم – سپس انها را با آب مقطر بشوئید .

مرحله چهارم – تکان دهید تا خشک شوند و حرکت شناور را بطور فیزیکی بازرسی کنید .

مرحله پنجم – در خلال این فرایند ، سطح الکترولیت را چک کنید اگر نیاز بود آب بریزید تا زمانیکه درپوش نشان دهد که سطح آب کامل شده .

نشانی :

تهران_بزرگراه لشگری_کیلومتر 13_بعد از نمایندگی بهمن موتور_خیابان امید_بن بست دوم شرقی_پلاک 2

تلفن : 021-37495000