چرخ تعادل (Stabilizing)

چرخ تعادل مناسب برای دستگاه استاکر (TOYOTA)، با ابعاد 20*54*50*125 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
            ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه پالت تراک (TOYOTA)، با ابعاد 20*60*50*125 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
        ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه پالت تراک (LINDE)، با ابعاد 20*64*60*125 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
          ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه پالت تراک LINDE  با قابلیت بالابری 1400KG و ابعاد 20*60*145 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
    ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه استاکر مدل SWE160 با قابلیت بالابری 1600KG و ابعاد   45*40*125 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
  ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه پالت تراک لینده مدل T20AP با قابلیت بالابری 2000KG و با ابعاد  20*60*125 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد. ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه استاکر مدل SWE140 با قابلیت بالابری 1400KG و با ابعاد 75*65*180 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
      ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه پالت تراک مدل LPE200 با قابلیت بالابری 2000KG و با ابعاد  40*40*100 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
  ...
چرخ تعادل مناسب برای دستگاه استاکر مدل SWE140 با قابلیت بالابری 1400KG و با ابعاد   60*54*140 می باشد.
جنس این چرخ ها Polyurethane و یا Vulkollan، با برند FKK می باشد.
          ...

نشانی :

تهران_بزرگراه لشگری_کیلومتر 13_بعد از نمایندگی بهمن موتور_خیابان امید_بن بست دوم شرقی_پلاک 2

تلفن : 021-37495